DOP
DOP

Dioktil ftalat (DOP), hafif, berrak, renksiz ve viskoz bir sıvıdır. Etanol, eter, mineral yağ ve organik çözücülerin çoğunda çözünür. Su ile karışmaz. Hidroliz, hava ve oksijen aktiviterine karşı dayanıklıdır.

DOP, ftalik anhidridin 2-etil hekzanol ile titanyum elementi reaksiyonu sonu elde edilen plastifiyandır. Plastik ve PVC karışımlarında yumuşatıcı olarak kullanıldığından plastik sektörünün olmazsa olmazlarındandır. Erime noktası 385 °C’dir.

DOP yağı özellikle PVC reçine ve kimyasal reçine, asetik asit reçinesi, ABS reçinesi, kauçuk, vernik, boya ve dağıtıcı üretiminde kullanılan en önemli plastikleştiricilerden biridir.